Tôi Thích Kiếm Tiền

7 ý tưởng lên thumbnail cho tiếp thị liên kết với Youtube

Nội dung video đang thống trị Internet. Theo dự đoán của Cisco vào năm 2022, video sẽ chiếm 82% lưu lượng truy cập internet toàn cầu. Lý do cho sự phổ biến của video rất rõ ràng đó là vì video cung cấp trải nghiệm đa chiều có tác động lâu dài đến tâm trí con người.

Categories