Tôi Thích Kiếm Tiền

Tùy biến trang báo lỗi kết nối cơ sở dữ liệu cho WordPress

Error Establishing a Database Connection

Bạn thấy dòng chữ trên có quen không? Mình cam đoan là nếu ai đã từng sử dụng qua WordPress thì đều gặp dòng chữ “đáng yêu” trên ít nhất một lần. Đó là đoạn thông báo lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu trong WordPress mà chúng ta thường gặp phải khi cài đặt hoặc chuyển host. Về nguyên nhân thì đa phần là do không thiết lập đúng thông số cơ sở dữ liệu, ngoài ra còn có một lý do khác để dòng thông báo trên hiển thị lên đó là website bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Và đôi lúc các dòng thông báo này hiển thị lên khiến những khách truy cập trở nên hoang mang hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này chúng ta cần thay đổi dòng chữ thông báo ở trên thành một thông điệp nhằm trấn an tinh thần người đọc, sau đó chúng ta có thể ung dung tìm cách để “chữa cháy” mà không cần lo lắng gì nữa.

Hướng dẫn tùy biến thông báo lỗi kết nối cơ sở dữ liệu

Rất đơn giản, bạn chỉ cần tạo một file mang tên db-error.php và upload nó vào thư mục wp-content, lúc đó mỗi khi WordPress có vấn đề khi kết nối đến cơ sở dữ liệu thì file này sẽ được tự động kích hoạt. Tất nhiên một file trống trơn không thể làm được gì, bạn cần thêm đoạn code dưới đây vào nó.

<?php // custom WordPress database error page header('HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable'); header('Status: 503 Service Temporarily Unavailable'); header('Retry-After: 600'); // 1 hour = 3600 seconds // If you wish to email yourself upon an error // mail("[email protected]", "Database Error", "There is a problem with the database!", "From: Db Error Watching");?><!DOCTYPE HTML><html><head><title>Database Error</title><style>body { padding: 20px; background: red; color: white; font-size: 60px; }</style></head><body>Website đang được bảo trì để nâng cấp.</body></html>

Trong đoạn code trên bạn có thể tùy chỉnh nội dung hiển thị ngay trong cặp thẻ <body>. Hơn nữa, nếu bạn muốn tự động nhận email thông báo blog đang bị lỗi kết nối qua email thì các bạn cần sửa email ngay đầu đoạn code đó thành email của bạn.

Tham khảo: CSS Tricks

Tùy biến trang báo lỗi kết nối cơ sở dữ liệu cho WordPress was last modified: Tháng Chín 3rd, 2012 by Thạch Phạm
tùy chỉnhwordpress tips

Categories