Tôi Thích Kiếm Tiền

TIN TỨC SỰ KIỆN NGÀY 29.5.2018

TIN TỨC SỰ KIỆN NGÀY 29.5.2018

06:30 JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 4)
11:40 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
17:30 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
19:00 BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil
20:00 USD Chỉ số HPI Composite – 20 của S&P/CS (Năm trên năm) (Tháng 3)
21:00 USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 5)
23:30 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB


Categories