Tôi Thích Kiếm Tiền

Tin tức giao dịch ngày 9-11

Tin tức giao dịch ngày 9-11

1. Các tin tức kinh tế quan trọng ngày 9-11

  • 06:30 Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Australia tháng 11
  • 08:30 Chỉ số CPI của Trung Quốc tháng 10
  • 08:30 Chỉ số PPI của Trung Quốc tháng 10
  • 16:30 Chỉ số cán cân thương mại của Anh tháng 9
  • 18:00 Chỉ số CPI của Brazil tháng 10
  • 22:30 Dự trữ dầu thô của Mỹ

2. Giao dịch tài sản trọng điểm phiên Á Âu

A. Quyền chọn EUR/USD:

Tin tức giao dịch ngày 9-11

Biểu đồ 1 giờ: Ngày hôm nay do ảnh hưởng lớn từ Mỹ nên tình hình thị trường giao động mạnh, hướng thị trường vẫn giảm, có khả năng giao động đến vị trí cao nên có thể đặt lệnh giảm.

Tin tức giao dịch ngày 9-11

Biểu đồ 5 phút: Tình hình thị trường giao động, có thể theo dõi chỉ số KD để vào lệnh. Vị trí cao đặt lệnh giảm, vị trí thấp đặt lệnh tăng.

B. Quyền chọn USD/JPY:

Tin tức giao dịch ngày 9-11

Biểu đồ 1 giờ: Dọc theo biến động thị trường với xu hướng tăng, khuyến nghị đặt lệnh lên khi xuống thấp. Khi đường xu hướng ổn định có thể đặt lệnh tăng.

Tin tức giao dịch ngày 9-11

Biểu đồ 5 phút: Tình hình thị trường ngay hôm nay có nhiều giao động, cơ hội vào lệnh ít. Có thể sử dụng chỉ số KD để vào lệnh, điểm giao trên có thể đặt lệnh tăng, điểm chết đặt lệnh giảm.  Do tình hình thị trường không có tính liên tục nên kiến nghị giao dịch ngắn hạn.


Categories