Tôi Thích Kiếm Tiền

collapse
...
Tag: WordPress
    Hướng dẫn cài lại WordPress khi bị dính mã độc

    Hướng dẫn cài lại WordPress khi bị dính mã độc

    2018-08-07  Winnifred Veum
    Hướng dẫn cài lại WordPress khi bị dính mã độc - Việc website WordPress bị dính mã độc bởi việc sử dụng theme/plugin không rõ nguồn gốc (nếu không muốn nói là dùng lậu) hoặc đặt mật khẩu đơn giản dễ đoán là chuyện quá đỗi bình thường của chúng ta.