Tôi Thích Kiếm Tiền

collapse
...
Tag: phân tích kỹ thuật chứng khoán
    Nền tảng của Phân Tích Kỹ Thuật

    Nền tảng của Phân Tích Kỹ Thuật

    2021-05-26  Dr. Ashton Mayert III
    Thực tế rằng tất cả các quyết định kinh doanh trên các thị trường đều dựa vào cách này hay cách khác nhằm dự đoán thị trường. Dù người tham gia vào thị trường là một người đầu cơ, một người tránh rủi ro, hay một nhà kinh doanh thì dự đoán giá luôn là bước quan trọng nhất trong quá trình ra quyết định.