Tôi Thích Kiếm Tiền
Pip và lot trong giao dịch ngoại hối là gì?

Pip và lot trong giao dịch ngoại hối là gì?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu chi tiết và đầy đủ về Pip và lot trong giao dịch ngoại hối là gì?. Biết và hiểu các thuật ngữ cơ bản trong thị trường forex là điều cần thiết để giúp bạn trở thành một trader thành công.

Categories