Tôi Thích Kiếm Tiền

Settings -> Reading (thiết lập về việc đọc)

Bài này thuộc phần 38 của 48 phần trong serie Học WordPress cơ bản

Các thiết lập trong phần Settings –> Reading sẽ tác động tới việc hiển thị nội dung trên website, nó có các tùy chọn như sau:

Settings -> Reading (thiết lập về việc đọc)

  • Blog pages show at most: Số lượng post hiển thị ra trang blog. Hiện tại bạn cứ hiểu trang blog nghĩa là một trang hiển thị danh sách các post mới nhất trên website.
  • Syndication feeds show the most recent: Số lượng post mới được hiển thị tại trang RSS Feed của website (http://domain/feed).
  • For each article in a feed, show:
    • Full text: hiển thị nội dung trên RSS Feed với toàn nội dung.
    • Summary: hiển thị nội dung trên RSS Feed với bản rút gọn.
  • Search Engine Visibility: Nếu bạn đánh dấu vào phần này, nghĩa là các bot của các cỗ máy tìm kiếm (Google chẳng hạn) không thể đánh chỉ mục nội dung của bạn, từ đó website của bạn không hiển thị trên kết quả tìm kiếm tại Google.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: Settings -> Writing (thiết lập về viết)Phần kế tiếp: Settings -> Discussion (thiết lập bình luận luận)

Settings -> Reading (thiết lập về việc đọc) was last modified: Tháng Một 27th, 2015 by Thạch Phạm
Wordpress cơ bảnwordpress settings

Categories