Tôi Thích Kiếm Tiền

Tên miền là gì?

Có lẽ nhiều bạn hiểu địa chỉ truy cập một trang web, hay cách truy cập một website là gì, nhưng chưa hiểu tên miền là gì? Trong bài viết hôm nay, Jonathan Hoàng xin được đề cập một cách đầy đủ nhất về tên miền.

Categories