Tôi Thích Kiếm Tiền

Mô hình cốc tay cầm là gì? Tìm hiểu về mô hình Cốc and Handle

Mô hình Cốc tay cầm là một mẫu biểu đồ đảo chiều tăng cũng có thể là sau khi điều chỉnh hoặc là xu hướng giảm dài hạn, mô hình này được các người chơi chứng khoán hay Forex sử dụng để nắm bắt sự bùng nổ và sự đột phá của giá. Mô hình Cốc tay cầm còn được gọi với các tên khác là Cup and Handle Pattern.

Categories