Tôi Thích Kiếm Tiền

Chiến lược trung hạn trong đầu tư tùy chọn nhị phân

Chiến lược trung hạn trong đầu tư tùy chọn nhị phân

Tại sao chiến lược này gọi là trung hạn, đơn giản vì chiến lược này áp dụng với khung thời gian từ một ngày trở lên, cụ thể và là trong khoảng thời một ngày đến một tuần. Điều kiện chính của chiến lược này là phải có một xu hướng rõ ràng. Trong chiến lược trung hạn, bạn sẽ phải sử dụng đường trung bình đơn giản (SMA), các mức hỗ trợ – kháng cự và đặc biệt là xu hướng được phân tích.

Tài sản hoàn hảo để áp dụng chiến lược này là cặp tiền tệ EUR/USD (các cặp tiền tệ khác vẫn được nhưng phải thay đổi các chỉ số).

Đối tượng

Về lý thuyết, mỗi nhà đầu tư tùy chọn nhị phân đều có thể sử dụng chiến lược này. Nhưng thực tế, có nhiều nhà đầu tư muốn giao dịch nhanh hơn và nhận được kết quả ngay lập tức. Những người này thường thích các chiến lược trong ngày và ngắn hạn bởi họ không có đủ kiên nhẫn để khám phá các kỹ năng của họ. Vì vậy, dựa vào giả định, chiến lược này sẽ phù hợp với các nhà đầu tư thích giao dịch chậm nhưng chắc và không theo đuổi lợi nhuận một cách nhanh chóng. Và chiến lược này thường có rủi ro theo từng giao dịch có giá trị không quá 3-4% tiền đặt cọc của nhà đầu tư.

Các chỉ số được sử dụng

Chúng ta sẽ sử dụng ba đường trung bình động đơn giản (SMA):

  • Khoảng thời gian trong tuần: SMA (kỳ 4): đường màu đỏ; SMA (kỳ 8): đường màu xanh và SMA (kỳ 40): đường nét đứt màu xanh. Khoảng thời gian mỗi ngày: SMA (kỳ 5):đường màu đỏ;  SMA (kỳ 20): đường màu xanh và SMA (kỳ 50): đường nét đứt màu xanh.
  • Vẽ mức hỗ trợ và kháng cự lên biểu đồ.
  • Tìm đường xu hướng trên biểu đồ bằng cách xem xét các mức cao giá và thấp.

Các bước thực hiện chiến lược trung hạn

Hãy ghi nhớ những quy tắc cơ bản: xu hướng tăng giá có mức chuyển động cao hơn đường trung bình và xu hướng giảm giá sẽ có những chuyển động thấp hơn đường trung bình.

Để quyết định mua Call hoặc tùy chọn Put, bạn nên nhìn vào nơi mà các đường trung bình đơn giản thể hiện. SMA (4) và (8) trên biểu đồ hàng tuần phải chung hướng SMA (20) trong biểu đồ hàng ngày. Và chỉ số của 3 đường SMA phải ở trong cùng một hướng với xu hướng (khi xu hướng lên – 3 đường SMA đi lên, khi xu hướng đi xuống, cả 3 đường SMA hướng xuống).

Thường chúng ta sẽ kiểm tra tình hình thị trường vào buổi tối ( giờ châu Âu) và xem xét các tín hiệu sau:

  • SMA (5) trên biểu đồ một ngày có hướng ngược lại xu hướng hoặc được đặt nằm ngang, sau đó di chuyển theo hướng của xu hướng.
  • SMA (20) trên biểu đồ một ngày có hướng ngược lại xu hướng hoặc ở vị trí nằm ngang. Trong khi giá đi qua SMA (5) ở bên dưới các đường SMA (20) (đường màu đỏ dưới đường màu xanh), ta sẽ mua tùy chọn CALL. Nếu đường giá nằm trên MA, ta sẽ mua tùy chọn PUT theo hướng của xu hướng này.

Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và khi tham gia thị trường, nhìn vào những hình ảnh dưới đây:

Như bạn có thể thấy trên hình ảnh đầu tiên, chúng tôi xác định xu hướng và nó được di chuyển lên trên. Theo đó, chúng tôi tìm một điểm vào để mua các tùy chọn CALL.

Chiến lược trung hạn trong đầu tư tùy chọn nhị phân

Tùy chọn CALL

Chiến lược trung hạn trong đầu tư tùy chọn nhị phân

Tùy chọn PUT

Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta chờ đường trung bình màu đỏ di chuyển thấp hơn, sau đó để di chuyển trở lên, như mô tả ở trên. Một khi điều này đã diễn ra, chúng ta chọn tùy chọn CALL. Như bạn có thể thấy ở đây, cả hai giao dịch đều lợi nhuận.


Trang web của chúng tôi được duy trì hoạt động thông qua việc đặt quảng cáo.
Vui lòng xem xét hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa trình chặn quảng cáo của bạn.
Home Ads section 1

Bài viết mới