Tôi Thích Kiếm Tiền

Chiến lược Cowabunga

Chiến lược Cowabunga

Chiến lược Cowabunga là một chiến lược khá nổi tiếng trong giao dịch forex mà có thể áp dụng vào giao dịch quyền chọn nhị phân. Về cơ bản chiến lược này sử dụng hai hệ thống biểu đồ với khung thời gian khác nhau để xác định xu hướng thị trường. Khung thời gian đầu tiên là khung 4 giờ để xác định xu hướng chính của thị trường sau đó chúng ta sẽ thực hiện giao dịch ở khung thời gian nhỏ hơn là 15 phút. Chiến lược Cowabunga sử dụng 2 khung thời gian để phân tích nên sẽ cho tỷ lệ xác định đúng cao hơn.

Cài đặt chiến lược

Để biết được xu hướng chính ở khung 4 giờ, chúng ta cài đặt các chỉ số sau:
–    EMA 5 và 10
–    Stochastic với cài đặt 10, 3, 3
–    RSI cài đặt 9

Cài đặt tại biểu đồ 15 phút
–    EMA 5 và 10
–    Stochastic 10, 3, 3
–    RSI 9
–    MACD 12, 26, 9

Thị trường sẽ đi lên khi RSI vượt quá 50, đường EMA 5 vượt qua EMA 10 và chỉ số Stochastic đang đi lên.

Ngược lại, thị trường đi xuống khi RSI thấp hơn 50, EMA 5 ở dưới EMA 10 và Stochastic đi xuống.

Chiến lược sẽ trông như sau tại khung 4 giờ:

Chiến lược Cowabunga

Một khi đã xác định được xu hướng chính của thị trường, chúng ta sẽ đi tới khung thời gian ngắn hơn là 15 phút và đợi một tín hiệu tương tự với xu hướng đi lên tại biểu đồ 4 giờ. Lần này, lưu ý thêm về chỉ số đường MACD.

Thị trường đi xuống khi MACD đang ở phía trên mức 0 và đang giảm về giá trị.

Thị trường đi lên khi MACD đang ở dưới mức 0 và đang tăng về giá trị.

Chiến lược Cowabunga

Đây là hình ảnh chiến lược tại khung 15 phút.

Ưu và nhược điểm chiến lược Cowabunga

Chiến lược này tương đối phức tạp với nhà đầu tư mới khi phải theo dõi 2 khung thời gian khác nhau. Tất cả các chỉ số tại các khung thời gian phải được đáp ứng thì nhà đầu tư mới có thể bước vào giao dịch. Điều này có thể gây khó khăn với những người ít kinh nghiệm khi phải xác định quá nhiều tín hiệu.

Ưu điểm của chiến lược này là giúp nhà đầu tư đi theo xu hướng thị trường vậy nên tỷ lệ thắng của nhà đầu tư sẽ cao hơn. Đây cũng là một chiến lược tốt được khá nhiều nhà đầu tư tin tưởng.

Cuối cùng, đây không phải là chiến lược tối ưu nhất giúp nhà đầu tư trở thành tỷ phú sau một đêm, hãy cẩn thận áp dụng và tham khảo thêm các chiến lược khác.


Categories