Tôi Thích Kiếm Tiền

[Centminmod] – Cài WordPress và cấu hìnhMục lục nội dung

 1. Bước 1. Tạo database
 2. Bước 2. Cài đặt WordPress vào máy chủ
 3. Bước 3. CHOWN thư mục WordPress
 4. Bước 4. Thiết lập permalink NGINX cho WordPress
 5. Bước 5. Kích hoạt ngx_pagespeed (tùy thích)
 6. Fix lỗi 404 nếu sử dụng permalink .html
 7. Kết thúc phần 4
  1. Xem tiếp bài trong serie
Bài này thuộc phần 4 của 5 phần trong serie Centminmod và WordPress

Đã thêm domain vào Centminmod rồi thì chắc chắn bây giờ bạn chỉ cần cài website của mình lên domain này phải không nè.

Trong phần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài nhanh một website WordPress lên máy chủ đang sử dụng Centminmod.

Bước 1. Tạo database

Giống như thường lệ, ta cần phải có một database trước khi cài WordPress nhé.

Đầu tiên bạn chạy lệnh sau trong SSH để đăng nhập vào MariaDB của VPS nhé.

mysql -u root -p

Sau đó nhập mật khẩu root của MariaDB vào, chính là cái mật khẩu mà bạn đã làm trong bước cài đặt Centminmod đó nhé. Nếu bạn quên thì gõ cat ~/.my.cnf

[Centminmod] – Cài WordPress và cấu hình

Dưới đây là hình ảnh sau khi đăng nhập vào MariaDB.

[Centminmod] – Cài WordPress và cấu hình

Và bây giờ là bắt đầu gõ lệnh để tạo database nè. Các lệnh luôn kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;) và Enter nhé.

Tạo một database mang tên wordpress, bạn có thể đổi lại thành tên database mà bạn cần tạo:

CREATE DATABASE wordpress;

Và dòng thông báo như sau hiển thị ra là thành công:

[Centminmod] – Cài WordPress và cấu hình

Tiếp tục, bạn cần tạo thêm một database user tên là wordpressuser:

CREATE USER [email protected];

Tiếp đến là đặt mật khẩu cho user này:

SET PASSWORD FOR [email protected]= PASSWORD("123456");

Và cuối cùng là cấp quyền cho user wordpress_user truy cập vào database wordpress đã tạo.

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO [email protected] IDENTIFIED BY '123456';

Và cuối cùng là chạy tiếp lệnh dưới đây để hoàn tất:

FLUSH PRIVILEGES;

Rồi, gõ exit; để thoát ra khỏi MariaDB.

Như vậy là bây giờ mình có một database với thông tin sau:

 • Database Name: wordpress
 • Database User: wordpressuser
 • Database Password: 123456
 • Database Host: localhost

Bước 2. Cài đặt WordPress vào máy chủ

Bây giờ bạn hãy dùng lệnh cd để truy cập vào thư mục public của domain bạn đã thêm vào VPS. Ví dụ:

cd /home/nginx/domains/thachpham.com/public

Sau đó chúng ta tải source của WordPress về bằng lệnh wget:

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

Và giải nén file latest.tar.gz ra:

tar -xvf latest.tar.gz

Sau khi giải nén xong, source của WordPress sẽ nằm trong một thư mục tên là wordpress. Bây giờ chúng ta nên đưa toàn bộ file và thư mục trong thư mục wordpress ra ngoài thư mục public.

mv wordpress/* .

Nhớ đừng bỏ xót dấu chấm (.) nhé. Bây giờ bạn có thể xóa thư mục wordpress kia đi cho đỡ nhức mắt.

Bước 3. CHOWN thư mục WordPress

Mỗi lần cài mới WordPress, bạn cần phải cấp quyền cho user nginx và group nginx sở hữu thư mục của các domain để nó có thể tự tạo folder khi cài theme/plugin và có thể upload ảnh. Bạn chạy lệnh dưới đây vào:

chown -R nginx:nginx /home/nginx/domains/

Bây giờ bạn có thể truy cập vào domain và cài đặt WordPress như bình thường rồi đó.

Bước 4. Thiết lập permalink NGINX cho WordPress

NGINX không sử dụng file .htaccess nên có thể sẽ bị lỗi nếu bạn sử dụng chức năng permalink mà chưa cấu hình lại NGINX. Để sử dụng được permalink, bạn hãy mở file cấu hình domain của bạn trong /usr/local/nginx/conf/conf.d ra và tìm:

location / { # block common exploits, sql injections etc #include /usr/local/nginx/conf/block.conf; # Enables directory listings when index file not found #autoindex on; # Shows file listing times as local time #autoindex_localtime on; # Enable for vBulletin usage WITHOUT vbSEO installed #try_files / /index.php;}

Sau đó xóa hết nội dung bên trong đó đi và chèn vào một đoạn cho thành thế này:

location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args;}

Bây giờ hãy lưu lại và khởi động lại NGINX.

service nginx restart

Bước 5. Kích hoạt ngx_pagespeed (tùy thích)

Nếu bạn muốn kích hoạt ngx_pagespeed thì hãy mở file cấu hình domain ra và xóa dấu # ở các dòng sau đây:

include /usr/local/nginx/conf/pagespeed.conf;include /usr/local/nginx/conf/pagespeedhandler.conf;include /usr/local/nginx/conf/pagespeedstatslog.conf;

Sau đó gõ lệnh:

pscontrol on

Lưu ý rằng khi bật ngx_pagespeed là các file tĩnh đều sẽ được lưu cache nên nếu bạn có thay đổi nội dung các file CSS, JS thì hãy xóa cache của ngx_pagespeed bằng lệnh này:

touch /var/ngx_pagespeed_cache/cache.flush

Fix lỗi 404 nếu sử dụng permalink .html

Nếu bạn cố tình sử dụng permalink có cấu trúc là đuôi .html như blog Thachpham.com thì bạn hãy mở file /usr/local/nginx/conf/staticfiles.conf và tìm đoạn dưới đây rồi xóa đi:

location ~* /.(html|html|txt)$ {......}

Xem thêm: Cấu hình WordPress cho NGINX

Kết thúc phần 4

Ở phần này bạn đã biết cách tạo database trên VPS và cách cài đặt một trang WordPress mới tinh trên VPS sử dụng WP-CLI rồi đúng không nè.

Và dĩ nhiên ở bước sau, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tối ưu NGINX cho việc chạy WordPress trên Centminmod.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: [Centminmod] – Thêm domain vào máy chủPhần kế tiếp: [Centminmod] – Thiết lập tường lửa với CSF

[Centminmod] – Cài WordPress và cấu hình was last modified: Tháng Chín 6th, 2016 by Thạch Phạm
centminmodCentOSlinuxnginxweb server

Categories