Tôi Thích Kiếm Tiền

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công



Mục lục nội dung

 1. Cách phục hồi dữ liệu WordPress thủ công
  1. Bước 1. Phục hồi mã nguồn
  2. Bước 2. Khôi phục database
  3. Bước 3. Cập nhật permalink

Tuy rằng việc phục hồi dữ liệu website WordPress có thể ít xảy ra mà thường là chỉ làm khi website bị lỗi không khôi phục được hoặc chuyển host, đổi tên miền. Nhưng việc nắm vững các kỹ thuật phục hồi dữ liệu cơ bản cũng sẽ giúp bạn đỡ phải loay hoay khi gặp sự cố.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phục hồi dữ liệu website WordPress bằng thủ công trên host. Tuy là thủ công nhưng đa phần các quy trình phục hồi dữ liệu đều làm như thế này.

Xem nếu chưa biết: Cách sao lưu (backup) dữ liệu WordPress thủ công.

Để phục hồi được dữ liệu của website WordPress hoàn chỉnh nhất, bạn cần có:

 • Một file nén chứa mã nguồn của website.
 • Một file .sql chứa database của website.

Ngoài ra, khi phục hồi bạn nên tạo một database mới hoàn toàn và thư mục cần khôi phục tập tin trên host cũng phải được trống hoàn toàn.

Cách phục hồi dữ liệu WordPress thủ công

Bước 1. Phục hồi mã nguồn

Để phục hồi mã nguồn thì dễ hơn, đó bạn là hãy upload file nén chứa mã nguồn của website lên host thông qua tính năng File Manager.

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công

Sau khi upload xong, hãy chọn file nén và ấn Extract.

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công

Giải nén xong bạn đã có các thư mục và tập tin mã nguồn của website trên host rồi.

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công

Ok, bây giờ bạn hãy mở tập tin wp-config.php ra và sửa các đoạn sau đây thành thông tin database mới của bạn rồi lưu lại.

/** The name of the database for WordPress */define('DB_NAME', 'TÊN-DATABASE');/** MySQL database username */define('DB_USER', 'USERNAME-DATABASE');/** MySQL database password */define('DB_PASSWORD', 'MẬT-KHẨU-DATABASE');/** MySQL hostname */define('DB_HOST', 'localhost');

Bước 2. Khôi phục database

Để khôi phục database, bạn hãy truy cập vào phpMyAdmin trên host.

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công

Truy cập công cụ PhpMyAdmin

Và chọn database cần khôi phục.

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công

Và chọn Import trên thanh công cụ.

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công

Rồi upload tập tin .sql chứa database của website bạn lên và ấn Go, các thiết lập khác giữ nguyên.

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công

Nếu nó báo thành công thế này là được rồi.

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công

Bây giờ hãy kiểm tra tiền tố của database xem có trùng với thiết lập trong file wp-config.php trên host không nhé. Tiền tố database là các ký tự trước dấu “_” của các bảng dữ liệu (table).

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công

Và đây là đoạn thiết lập tiền tố database trong file wp-config.php, hai cái này phải trùng nhau thì website mới chạy được.

$table_prefix  = 'wp_';

Bước 3. Cập nhật permalink

Sau khi khôi phục lại dữ liệu xong, bạn cần phải flush permalink trong website bằng cách vào Settings -> Permalinks và ấn nút Save Changes là được.

Hoàn tất rồi đó, bây giờ hãy kiểm tra xem website của bạn đã hoạt động tốt chưa nhé.

Cách restore (phục hồi) dữ liệu WordPress thủ công was last modified: Tháng Một 7th, 2015 by Thạch Phạm
cpanelphục hồi thủ côngsao lưu và phục hồisử dụng hostWordpress cơ bản

Categories

  Thabet