Tôi Thích Kiếm Tiền

Header
collapse
...
Trang chủ / Kiến thức / Kiến thức Chứng khoán / Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu là gì?

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu là gì?

2021-05-31  Steven Hatzakis

Những mô hình doanh nghiệp khác nhau có những nhân tố ảnh hưởng khác nhau, do vậy trong bài viết Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu là gì? này chỉ đề cập đến các yêu tố chung. Chúng tôi sẽ có loạt bài nói về những mô hình doanh nghiệp riêng lẻ để quý đọc giả có thể theo dõi.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu là gì?
 

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu là gì?

 

Kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp (DN) phát hành cổ phiếu:

Đây là yếu tố đầu tiên mà tất cả chúng ta đều có thể thấy được giá cổ phiếu bị ảnh hưởng tăng hoặc giảm. Thu nhập của một công ty là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu. Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu để có thể tham gia vào lợi nhuận của một công ty. Giá cổ phiếu tăng nếu lợi nhuận của công ty tăng và ngược lại giá cổ phiếu giảm nếu lợi nhuận của công ty giảm hoặc tăng trưởng chậm.

Và rõ ràng, khi lợi nhuận kinh doanh của DN tăng, thì nhà quản lý DN nghiệp tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông làm cho giá cổ phiếu tăng, nó kéo theo nhiều đầu tư tăng vốn đầu tư vào cổ phiếu của DN nghiệp đó.  Và ngược lại, báo cáo thu nhập của DN thua lỗ, khiến giá cổ phiếu DN đó giảm.

Chính sách luật pháp

Những thay đổi về luật pháp kéo theo nhiều thay đổi trong nền kinh tế. Nếu lãnh đạo một quốc gia ra một đạo luật kích thích nền kinh tế, nó sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại, kích thích các nhà đầu tư tăng vốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực, từ đó nó làm tăng giá trị cổ phiểu của những DN liên quan. Và ngược lại, khi một đạo luật hạn chế đầu tư được đưa ra nó khiến các nhà đầu tư giảm, sẽ làm cho số người đầu tư giảm xuống, từ đó làm cho giá cổ phiếu giảm.

Tình hình chính trị xã hội

Những biến đổi về chính trị có ảnh hướng rất rõ rệt lên sự phát triển kinh tế của xã hội đó, từ đó ảnh hướng lên giá cổ phiếu. Trong một xã hội, chính trị ổn định, kinh tế sẽ được phát triển tốt. Ngược lại trong một môi trường chính trị bất ổn đinh, thì sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế của xã hội đó. 

Những quy định mới của chính phủ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Hệ thống quản lý mới của chính phủ có thể làm thay đổi các lĩnh vực ngành nghề nhất định và thậm chí là toàn bộ nền kinh tế. Một sự thay đổi trong chính sách thương mại rất có thể ảnh hưởng đến tập đoàn kinh doanh quốc tế. Một sự thay đổi trong chính sách thuế của chính phủ cũng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và lần lượt ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Tâm lý nhà đầu tư

Tâm lý của nhà đầu tư cũng góp phần thay đổi giá cổ phiếu. 

Sự thay đổi công nghệ

 


2021-05-31  Steven Hatzakis