Tôi Thích Kiếm Tiền

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cặp tiền tệ EUR/USD

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cặp tiền tệ EUR/USD
Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cặp tiền tệ EUR/USD
 
 

EUR/USD là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối. Vì vậy, đối với các nhà đâu tư quan tâm đến đầu tư ngoại hối trong tùy chọn nhị phân, họ cần phải nhận thức của các yếu tố thị trường sẽ ảnh hưởng đến giá của các cặp tiền tệ EUR/USD. Bằng cách làm quen với những yếu tố ảnh hưởng tới EUR/USD này, nhà đầu tư có thể có được một dự đoán tốt hơn về mức độ ảnh hưởng và hướng giá sẽ di chuyển.

Lãi suất

Đây là yêu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá của cặp tiền tệ EUR/USD. Đồng Euro là đồng tiền chung chính thức của khu vực châu Âu (liên minh kinh tế) và là tiền tệ của 17 quốc gia châu Âu. Nó là một trong những đồng tiền phổ biến nhất được giao dịch trên thị trường ngoại hối, chỉ đứng sau đồng đô la Mỹ. Như một phương tiện chính của trao đổi thương mại quốc tế, giá trị của đồng Euro cũng phức tạp khi gắn liền với giá trị của đồng đô la Mỹ –  đồng tiền dự trữ của thế giới. Do đó, tính theo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ ảnh hưởng đến giá trị của cặp tiền tệ EUR/USD. Các chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền này thực sự là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá trị của EUR/USD. Ví dụ, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tìm cách thúc đẩy các giá trị của đồng đô la Mỹ sẽ tăng lãi suất. Điều này làm cho đồng USD mạnh lên trong khi đồng Euro sẽ suy yếu trong tỷ giá với đồng đô la.

Số liệu việc làm

Quy mô của các nền kinh tế Âu – Mỹ và số liệu việc làm cũng đóng một vai trò rất lớn trong ảnh hưởng đến giá của EUR/USD. Các cường quốc kinh tế như Pháp và Đức là những động lực chính của nền kinh tế châu Âu. Do đó, số liệu việc làm của các quốc gia này sẽ được các nhà đầu tư tài chính giám sát chặt chẽ để đánh giá dấu hiệu chuyển biến trên thị trường. Cũng vì lý do này mà Mỹ cũng phải theo dõi vấn đề này. Bên cạnh đó, yếu nó này cũng ảnh hưởng không ít đến vấn để cổ phiếu của các công ty. Và thời gian đưa ra các số liệu việc làm cũng chính là lúc thị trường tiếp nhận rất nhiều cuộc giao dịch, đặc biệt là chứng khoán.

 

Các yếu tố khác

Những số liệu kinh tế khác phát hành làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Âu – Mỹ nói chung và giá trị của cặp tiền tệ EUR/USD nói riêng bao gồm:

  • Số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP)
  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
  • Chỉ số giá sản xuất (PPI)
  • Số liệu doanh số bán lẻ (RSI)
  • Các số liệu cán cân thương mại (Cán cân thương mại)

Các yếu tố nêu trên là một số trong những yếu tố chính sẽ ảnh hưởng đến giá trị của cặp tiền tệ EUR/USD. Tuy nhiên, cần lưu ý với yếu tố lãi suất và nó liên quan đến tất cả hoạt động của nền kinh tế. Nhìn chung, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu phản ánh thị trường kinh tế của Mỹ và khu vực châu Âu đều có khả năng làm ảnh hưởng đến giá trị của EUR/USD. Đây là những thông tin vô cùng hữu ích đối với các nhà đầu tư chọn cặp tiền tệ này để kinh doanh ngoại tệ.

 

Categories

    Thabet