Tôi Thích Kiếm Tiền

Câu chuyện thành công từ Adflex CPO : Vòng Tay Gỗ Sưa

Bản thân mình thấy thị trường e-Commerce Việt Nam tư duy khá ngắn hạn vì đưa ra chính sách giảm đáng kể hoa hồng dành cho Affiliate, mặc dù không rõ mục đích là gì, nhưng trong thời điểm hiện tại, đây là một sự bất tiện và tổn thất vô cùng lớn đối với anh em publishers đang chiến thị trường này.

Trang web của chúng tôi được duy trì hoạt động thông qua việc đặt quảng cáo.
Vui lòng xem xét hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa trình chặn quảng cáo của bạn.
Home Ads section 1